AUTORS I PONENTS
   
   
Joan Pluma
Director general del Patrimoni cultural. Generalitat de Catalunya
Gerardo Boto professor d'història del Art, universitat de Girona
Marc Sureda conservador del Museu Episcopal de Vic
Albert Casas
professor de Petrologia i Geoquímica, universitat de Barcelona
Silvia Llovet restauradora, gerent d'Abac, s.l.
José Luis Gonzalez professor de Construccions, ETSAB, universitat Politècnica de Catalunya
Clodoaldo Roldán
professor de Física aplicada, universitat de València
Joan Figuerola arquitecte, Figuerola, Gavaldà, Romera, s.l.
Pilar Giráldez
restauradora, directora de projectes Patrimoni 2.0
Joaquim Solans professor de Cristal·lografia, universitat de Barcelona
Sarah Boularand química, fundació Bosch i Gimpera, universitat de Barcelona
Josefina Pérez-Arantegui professora de Química analítica, universitat de Zaragoza
Màrius Vendrell
professor de Cristal·lografia, universitat de Barcelona
Lourdes Ventolà professora de Cristal·lografia, universitat de Barcelona
Pere Roca professor d'Enginyeria de la construcció, universitat Politècnica de Catalunya
Benoit de Tapol químic, Museu nacional d'Art de Catalunya
Sabrina Senouci enginyera geòloga, Patrimoni 2.0
Jesus Valero biòleg, Inasmet / Tecnalia
Salvador Rovira arqueòleg, químic, Museo nacional de Arqueologia
Reinald Gonzalez historiador, administrador de Veclus, s.l.
Oriol Munné enginyer de Monts, àrea Biotek /Tecnalia
Pere Rovira restaurador, CRBMC, Generalitat de Catalunya