dies 10 i 11 de novembre de 2011,

Residència d'investigadors, carrer Hospital, 64 Barcelona

PRESENTACIÓ
  En els darrers 50 anys hem assistit a certa explosió dels estudis de caràcter científic aplicats al Patrimoni històric i més recentment, s’ha difós de forma relativament generalitzada la necessitat d’estudis experimentals (mal anomenats “analítiques”) com a fase, de vegades prèvia, de vegades decorativa, de projectes de restauració de béns mobles i immobles. En aquest panorama caldria incloure l’arqueologia i la documentació històrica com a fornidores de resultats per a l’anàlisi històrica o la conservació, úniques raons de ser de qualsevol mena d’anàlisi aplicada al patrimoni cultural.
Però no sempre els estudis científics, històrics o arqueològics han estat d’utilitat per a restaurar, conservar o simplement conèixer el patrimoni, de vegades han donat lloc a errors clamorosos i intervencions errònies. D’altra banda, existeix certa fascinació per la tecnologia que dóna lloc a un imaginari d’exactitud i veritat absoluta que moltes vegades res o poc té a veure amb la realitat, sovint distorsionada per abusos dels resultats analítics, un mal disseny experimental, manca de rigor en la metodologia (de vegades induïda per una idea preconcebuda dels resultats) o una errònia interpretació de les dades.
La intenció d’aquest seminari és discutir fins a quin punt la Història, la Ciència i la Tècnica poden ajudar a conèixer el Patrimoni: on es pot arribar, amb quines limitacions, amb quin grau de certitud... però alhora posar de manifest els abusos i males interpretacions amb que dades suposadament científiques han induït, en ocasions, a restauracions equivocades o clarament perjudicials. En definitiva, despertar l’esperit crític dels professionals implicats en la conservació i restauració del patrimoni en front els resultats suposadament tècnics o científics de qualsevol mena.
PROGRAMA
 
PROGRAMA
ÍNDEX D'AUTORS
 
ASSISTÈNCIA
  El seminari està obert a qualsevol persona interessada en el tema específic de les jornades o en el patrimoni en general, sense cap restricció. Les presentacions tracten de ser divulgatives tot mantenint el necessari rigor, per tant, no es tracta d'un seminari per a especialistes, tot i que es considera d'especial interès per a professionals que centrin la seva activitat en la conservació, gestió o restauració del Patrimoni (conservadors, restauradors, arquitectes, historiadors ...).

L'assistència és gratuita per be que limitada a la capacitat de la sala (140 persones), per la qual cosa es prega la confirmació per correu electrònic a l'adreça següent.

info@egipciaques.info

UBICACIÓ
 

El seminari tindrà lloc a la Residència d'investigadors,
carrer del Hospital, 64, Barcelona