PROGRAMA
  DIJOUS dia 10   DIVENDRES dia 11
       
8:45-9:15
recepció, recollida de documentació
  Pere Rovira L'estat actual de la portada de Ripoll: ciència i experimentació, restauració i abusos deshonestos
9:15-9:30 presentació de les jornades
  Josefina Pèrez-Arantegui El análisis químico de sustancias orgánicas: información y respuestas en el estudio del patrimonio
9:30-10:00 Joan Pluma El projecte de llei de l'Agència de Patrimoni (Generalitat de Catalunya)
10:00-10:30
Gerardo Boto Història de l'Art, Història de la construcció i Arqueologia de l'Arquitectura davant els monuments: aparadorisme o escaparatisme tecnològic?
  Pere Roca La modelització estructural de construccions històriques. Possibilitats, dificultats i estratègies.
10:30-11.00
Marc Sureda Pedres i documents: mind the gap
  Màrius Vendrell, Lourdes Ventolà Els materials de construcció: què analitzar i per a què. Informació y demandes
11.00-11:30
pausa cafè   pausa cafè
11:30-12.00
Albert Casas Mètodes d'inspecció profunda   Benoit de Tapol Pronostico para la ciencia aplicada al patrimonio
12.00-12:30
Silvia Llovet Els productes "ready to use" vs elaboració pròpia
  Sabrina Senouci Geotècnia aplicada al patrimoni: dades tècniques o indicatives
12:30-13.00
José Luis Gonzalez Coneixement i comprensió de la construcció històrica: dificultats metodològiques
  Jesus Valero ¿Cómo enfocar los aspectos biológicos en la restauración del patrimonio?
       
15.00-15:30
Clodoaldo Roldán Posibilidades y limitaciones de los análisis no destructivos mediante
espectrómetros portátiles (XRF, Raman, XRD, ...). Aplicaciones en Patrimonio
  Salvador Rovira Les anàlisis de metalls arqueològics. Cap on anem?
15:30-16.00
Joan Figuerola Els estudis previs i la presa de dades en restauració arquitectònica; les dificultats d'una síntesi adequada
  Reinald Gonzalez Recerca i patrimoni material. Mètode o despesa
16.00-16:30
Pilar Giráldez Anàlisi de danys: fins on arribar? Necessitats i respostes
  Màrius Vendrell, Lourdes Ventolà Caracterització de morters antics: possibilitats, reptes i limitacions
16:30-17.00
pausa cafè
  pausa cafè
17.00-17.30
Joaquim Solans Ferro estructural en construccions històriques: la importància de la seva anàlisi
  Oriol Munné Problemática en el control y gestión de la termita en cascos urbanos
17:30-18.00
Sarah Boularand Anàlisi de la pintura antiga: on arribar?
  Pilar Giraldez Productes miracle: lectura entre línies de les fitxes tècniques
18.00-18:30
Josefina Pérez-Arantegui Materiales cerámicos en el patrimonio: cómo y por qué de su análisis
  Salvador Rovira Els productes de la corrosió de metalls arqueològics: conservar-los o eliminar-los?
18.30-19.00 Màrius Vendrell, Lourdes Ventolà Mesura i recuperació dels colors històrics: limitacions formals i experimentals Debat