PROGRAMA

  DIJOUS dia 15   DIVENDRES dia 16
       
9:00-9:30
recepció, recollida de documentació
   
9:30-10:00 presentació de les jornades
  Pilar Giráldez, Carolina Cardell; Materials i tècniques en la pintura mural  andalusina i gòtica. influència en la pintura medieval 
10:00-10:30 Ramon Marti; De la conquesta d'al-Andalus a la majoria musulmana: el cas dels territoris de Catalunya (segles VIII-XI)     Judit Molera; Les tècniques ceràmiques islàmiques i mudèjars 
10:30-11:00
Carme Alós; Viure en una ciutat d'al-Andalús: Balaguer, segle XI    Màrius Vendrell; Nanotecnologia islàmica: el reflex metàl·lic
11.00-11:30
pausa cafè   pausa cafè
11:30-12.00
Màrius Vendrell; Materials de construcció singulars: el guix i la terra     Julio Samsó; Ciencia islámica en Cataluña en el siglo X  
12.00-12:30
Camilla Mileto, Fernando  Vegas;  L’ús del guix en intervencions de restauració    Jacobo Vidal; Cobertes mudèjars a Catalunya   
12:30-13.00
Dolors Bramon; Testimonis del passat islàmic en la toponímia catalana     Joan Albert Adell; De l'opus craticium i el mur encofrat. Tecniques constructives a la frontera d'al-Andalus i els comtats catalans
   pausa dinar  

pausa dinar

EL CLAUSTRE DE MÁS DEL VENT (PALAMÓS)

15.30-16:00
Joan Menchón; Reflexió entorn d’algunes fortificacions islàmiques al sud de Catalunya    Màrius Vendrell; Presentació de la sessió.
16:00-16.30
Artur Gaya; Influències andalusines en la música tradicional catalana
  Pilar Giráldez; Materials de construcció i evidències físiques: dades per a la cronologia i la història.
16:30-17.00
pausa cafè
  pausa cafè
17.00-17.30
Sabrina Senouci; Materials i tècniques constructives del castell andalusí de Castelló de Farfanya  
  Gerardo Boto; Les pedres eloqüents i els dubtes construïts. Símptomes, indicis, evidències i proves.
17:30-18.00
Julio Navarro;  El palacio medieval: intercambio e influencia entre al-Andalus y los reinos cristianos 
  Jaime Nuño; El claustro de Palamós: un debate entre la opinión y la evidencia.
18:30-18.45

  Juan Antonio Olañeta; Amigos del Románico ante el debate.
18:45      DEBAT OBERT