PROGRAMA
  DIJOUS dia 28   DIVENDRES dia 29
       
8:45-9:00
inscripció i recollida de documentació    
9:15-9:30 presentació de les jornades    
9:30-10:00 Pilar Giráldez: Una aproximació a la definició del concepte de centre històric. Francesc Caballé: Del barri d’Icària a la Vila Olímpica.
10:00-10:30
Marc Sureda: La Ciutat Santa i els seus límits: el barri catedral a l'Europa Medieval.   Carme Miró: Pla Barcino: donar a conèixer i posar en valor la ciutat romana.
10:30-11.00
Antoni Vilanova: El Pla Especial del Conjunt Històric de Tortosa: un instrument pel reconeixement del patrimoni cultural   Gerardo Boto: Factors i motors de la reorganització dels centres urbans a Europa (s.IV-XIV). El policentrisme de les ciutats cristianes medievals.
11.00-11:30
pausa cafè   pausa cafè
11:30-12.00
Francisco Reina: La gestió de rehabilitació del patrimoni des de la perspectiva d'una entitat pública (Incasol): antecedents, programa d'actuació i manteniment.   Joan Menchón: Patrimoni històric, urbanisme i municipalisme, el cas de Tarragona.
12.00-12:30
Núria Corbella: Projectes de rehabilitació de monuments i equipaments. La posada en obra. Exemples i experiències.   Montserrat Giné: El projecte de rehabilitació integral del centre històric de Balaguer
12:30-13.00
Santi Montes: Projectes de rehabilitació de l’espai urbà històric. La posada en obra. Exemples i experiències.   Josep Mª Coll i Estrug: Reptes al centre històric de Barcelona al segle XXI
13:00-13.30 Soledad Sánchez-Chiquito El Consorcio en el Conjunto Histórico: Experiencias y proyectos que buscan un Toledo vivo   Núria Garcia i Xavier Simón: Criteris d'intervenció als edificis del centre històric de Barcelona.
       
15:30-16.00 Isabel Boncompte: L’urbanisme en la protección del patrimoni arquitectònic.   Reinald González: Grans actuacions històriques en el centre de Barcelona: del barri gòtic a ciutat vella.
16.00-16:30 José González Baschwitz: El POUM de Tremp. Del centre històric al petit nucli rural.   Dolors Vidal El Patrimoni en la imatge turística de Barcelona
16:30-17.00
Jordi Sagrera: Places, carrers i cases del centre històric de Girona.   Santi Llagostera: El mal de la pedra
17.00-17.30
pausa cafè   pausa cafè
17:30-18.00 Josep Ma. Vila: El paper dels precedents islàmics en el desenvolupament de l'urbanisme d'algunes poblacions de la Ribera i la Terra Alta: els casos d'Ascó, Tivissa i Horta de sant Joan.    

Gerardo Boto

Desvetllant Palamós a Salamanca. De l'autèntic fals a la fiabilitat analítica

18.00-18:30 Jordi Segura: L’espai públic històric: criteris d’intervenció.  
18.30-19.00 Joaquim Nadal: Cultura i urbanisme: recuperar el centre històric. Girona, un estudi de cas.