PROGRAMA
  DIJOUS dia 13   DIVENDRES dia 14
       
8:45-9:00
inscripció i recollida de documentació    
9:15-9:30 presentació de les jornades    
9:30-10:00 Pilar Giráldez; En quin món vivíem! Jose Luis González; Gaudí i la raó constructiva.
10:00-10:30
Tate Cabré; El desembarcament de la cultura indiana a Catalunya.   Francesc Naves; Els jardins de les avantguardes.
10:30-11.00
Jordi Planelles; Una nova arquitectura per una nova classe social (les colònies industrials).   Silvia Vilarroya; La Pedrera, 100 anys d'història.
11.00-11:30
pausa cafè   pausa cafè
11:30-12.00
Pere Hereu i Maribel Rosselló; El teixit residencial en la formació de la metròpolis moderna. El cas de Barcelona.   Ramon Graus; Del culte als monuments al descobriment de l'arquitectura vernacla: la Secció d'Arquitectura del Centre Excursionista de Catalunya (1904-1929).
12.00-12:30
Jose Luis González; Domènech i la raó higienista.   Mireia Freixes; Una història de “mal” gust. Crisi i recuperació del modernisme.
12:30-13.00
Jordi Díaz; Les fonts públiques i l'aigua a la Barcelona del canvi de segle.   Montserrat Cucurella; L'arquitectura al món agrícola.
       
15:30-16.00 Màrius Vendrell; Recerca de nous materials per a una nova arquitectura.   Joan Olona i Mireia Bosch i Prat; Evolució dels valors instrumentals: conflictes a l'inici del S. XXI.
16.00-16:30 Eduard Simó; El ferro en l'obra de fàbrica: el cas de l'Hospital de la Santa Creu i sant Pau.   Marc Cuixart; Els grups escolars de Goday
16.30-17.00 Daniel Pifarré; Els esgrafiats modernistes de Barcelona  

Jordi Portal; Reus i les avantguardes. Arquitectura i urbanisme

17.00-17.30
pausa cafè   pausa cafè
17:30-18.00 Silvia Llovet; Mosaics de l'Hospital de la Santa Creu i sant Pau: tècniques de manufactura, materials i particularitats.   Jose Luis González; Gaudi i la raó estructural.
18.00-18:30 David Puig; Història constructiva de la Sagrada Família.   Joan Francesc Pont; Maçoneria, República i Modernisme.
18.30-19.00 Mireia Freixes; L’altre modernisme. L’aportació de les arts aplicades i decoratives. Debat