PROGRAMA
  DIJOUS dia 22   DIVENDRES dia 23
       
8:45-9:00
Recepció i recollida de documentació    
9:15-9:30 Presentació de les jornades    
9:30-10:00 Enric Pol - Apropiació de l'espai, construcció social del patrimoni i identitat Josep Ma. Mallarach - Recreació del jardí claustral medieval i transformació de la jardineria del monestir de Poblet: simbolisme, ecologia i economia
10:00-10:30
Reinald González - Notes i reflexions sobre les restauracions històriques i contemporànies del monestir de Santa Maria de Ripoll   Màrius Vendrell - Evolució cromàtica i manteniment de les portades pintades: aportació analítica
10:30-11.00
Montserrat Pagès - El salvament de la pintura romànica catalana en el context del catalanisme polític, a primers del segle XX   Clara Fernández-Ladreda - Las tallas medievales: aventuras y desventuras
11.00-11:30
pausa cafè   pausa cafè
11:30-12.00
Joan Albert Adell - La restauració de Sant Pere de Rodes: nulla aesthetica sine ethica   Joaquím M. Puigvert - La reconstrucció i restauració de les esglésies barroques en el Pirineu català durant la postguerra (1939-1955)
12.00-12:30
Jordi Diaz - Mite i natura al jardí medieval   Antonio Almagro - Cuarto Real de Santo Domingo (Granada): el colofón de un despropósito
12:30-13.00
Pere Roca – Transformacions dels espais i afectació estructural: l’exemple de la catedral de Tarazona   Juan Carlos Prieto Vielba - De la ruina al Big Data
       
15:00-15.30 Esther Lozano - Tras los retablos. Actuaciones para la recuperación de los perímetros medievales y sus discursos visuales   Ignacio González-Varas - Monumentos religiosos desacralizados y reutilizados: viejas fábricas, nuevos usos, conservación material, conservación espiritual
15.30-16:00 Marta Serrano - Ruinas medievales fosilizadas. La diáspora del patrimonio escultórico y pictórico de San Nicolás de Soria   Eloy Algorri Garcia - El arquitecto ante la actividad restauratoria: de donde se parte i donde se quiere llegar
16.00-16.30 Albert Velasco - El retaule de Peralta de la Sal (Osca), un exemple de dispersió del patrimoni medieval aragonès  

Miquel Mirambell - Criteris d'intervenció sobre el patrimoni. De la teoria arqueològica a la crítica

16.30-17.00
pausa cafè   pausa cafè
17:00-17.30 Carles Freixes, Ramon Padullés, Jaume Cuadrench La catedral de Solsona: transformacions, alteracions i modificacions fins a l’estat actual   Cesar García de Castro - La arqueología: destrucción vs. conocimiento
17.30-18.00 Gerardo Boto - De relicario monumental a reliquia memorable. Conservación de arquitecturas venerables en la Edad Media   Santi Castellà - Smart Heritage: repensar las ciudades desde el patrimonio
18.00-18.30 Joan Menchón - Espais sagrats, espais espirituals i espais de poder. La part alta de Tarragona des de l'antiguitat a l'actualitat José Ángel Montañés - Patrimoni i mitjans de comunicació
 18.30-19.00 Susana Calvo Capilla - El proceso de transformación de las mezquitas tras la conquista cristiana de al-Andalus    Debat