PROGRAMA
  DIJOUS dia 3   DIVENDRES dia 4
       
8:45-9:15
Recepció i recollida de documentació    
9:00-9:30 Presentació de les jornades   Pilar Giráldez - Formació, presència i efectes de sals solubles en l'alteració de la pedra
9:30-10:00 Ramón Salas - Els misteris de la pedra i del món subterrani Josep Pascual - La pedra és vida
10:00-10:30
Màrius Vendrell - Ús selectiu de pedres en edificis medievals: raons constructives o estètiques?   Màrius Vendrell - Degradació de la pedra i pol·lució: mite o realitat
10:30-11.00
Joan Menchón - Pedreres, carreus, columnes, inscripcions, morters ... i pedres trencades a Tarragona. Despedregant la història durant vint-i-vuit segles?   Francesca Español – El reaprofitament dels materials antics: spolia a la Catalunya medieval
11.00-11:30
pausa cafè   pausa cafè
11:30-12.00
Joan Albert Adell - La construcció en pedra als comtats catalans a l’entorn de l’any mil. De l’opus craticium als magistri comacini.   Marc Sureda - La pedra com a símbol en l'arquitectura cristiana
12.00-12:30
Joan Domenge - De bona pedra, de pedra fort. La tria del material segons la documentació medieval de Mallorca   Joaquim Graupera - Materials prefabricats amb pedra de Montjuïc en època gòtica. Artífex i mecanismes d'explotació
       
15:00-15.30 Francesca Español - Les pedreres a la Catalunya medieval: Fonts documentals i topografia   Francesc Fité - Pedreres i ús de la pedra a Lleida (Segrià) en època medieval
15.30-16:00 Xavier Simon - Criteris de restauració de pedra   Pilar Lapuente - Mármoles en época romana: transporte, mercado, identificación
16.00-16.30 Pere Roca - Comportament mecànic i resistent de la fàbrica de pedra. Experimentació i modelització   Anna Gutierrez - Picant pedra. Tècniques i estratègies d'explotació i obtenció de materials petris en el passat
16.30-17.00
pausa cafè   pausa cafè
17:00-17.30

Pilar Giráldez - Millorant la durabilitat de la pedra: tractaments històrics

 

Carmen Berlabé i Alberto Velasco,

El litigi pels béns artístics del monestir de Sixena 

17.30-18.00 Rudi Ranesi - Criteris i mètodes de reintegració de la pedra en les intervencions conservatives d'elements arquitectònics  
18.00-18.30    
 18.30-19.00