PROGRAMA
  DIJOUS dia 10   DIVENDRES dia 11
       
9:00-9:30
Recepció i recollida de documentació    
9:30-10:00 Presentació de les jornades    
10:00-10:30 Miquel Orellana La restauració de dos castells al límit del marge dret del riu Francolí: Vallmoll i Garidells. Màrius Vendrell Les torres d'Ivorra i Vallferosa: similituds i diferències materials i tècniques.
10:30-11:00
Toni Conejo - Hospitals fortificats i defensa del territori a l'edat mitjana.   Teresa Viñoles Dones medievals.
11.00-11:30
pausa cafè   pausa cafè
11:30-12.00
Lluïsa Amenós Els materials metàl·lics d'un castell baix medieval (ferro i aliatges de coure). Breu aproximació a través de les fonts escrites i iconogràfiques i dels materials conservats.   Ramón Martí Castells Les torres exemptes de planta circular a Catalunya: recepció i desenvolupament d'un model edilici altmedieval (s. VIII-XI).
12.00-12:30
Joan Ramon González El segon turó de Lleida: Gardeny, molt més que un esplèndid castell templer.   Dolors Bramon La visió musulmana dels castells cristians.
       
15:00-15.30 Laura de Castellet Avís d'atac! Comunicació sonora entre torres i castells.   Marta Sancho De vi·l·les i castells a la primerenca edat mitjana (s. V-IX): emplaçaments, materials i característiques constructives.
15.30-16:00 Teresa Viñoles La vida quotidiana als castells feudals.   Joan Albert Adell Les torres del Pallars Jussà; uns castells de frontera?
16.00-16.30 Francesca Espanyol De la màscara pictòrica a la galeria ornamental mòbil: la dimensió iconogràfica dels espais castrals.  

Lluis Bayona Recuperar castells per redescobrir el territori.

16.30-17.00
pausa   pausa
17:00-17.30 Joan Fuguet El castell de Miravet després de les darreres restauracions.   Jordi Gibert Les primeres fortificacions de la Tarraconesa oriental en el context de la fi de l'imperi i de l'època visigoda (s. V-VIII).
17.30-18.00

Imma Ollich Les torres de guaita carolingies a la frontera del Ter. El model experimental de l'Esquerda.

  Joan Menchon Fortificacions i arquitectures del poder i de la guerra al Camp de Tarragona, Conca de Barberà  i Priorat.
18.00-18.30

Melitó Camprubí, Josep Ma Vila i Núria Laplaza Planificació, recerca i conservació de les ruïnes del castell de València d'Àneu.

Manel Miró Alaix¿Qué hacemos con el castillo? los retos de la gestión creativa del patrimonio cultural.
 18.30-19.00     Debat