EL ROMÀNIC DE MUNTANYA:

materials, tècniques i colors

Communauté De Travail des Pyrénées
Comunidad de Trabajo de los Pirineos
Comunitat de Treball dels Pirineus

 
29-30 de novembre de 2007  

L'imaginari col·lectiu associa l'arquitectura medieval, especialment la de muntanya, amb la sobrietat dels seus murs de pedra, la foscor dels espais interiors, la senzillesa de les seves formes i acabats... en gran part conseqüència d'unes intervencions inspirades en el romanticisme i en l'absurda moda de recuperar una suposada autenticitat a base de descobrir les fàbriques de pedra. La realitat és força diferent i l'arquitectura medieval és plena de restes encara visibles d'uns acabats interiors i exteriors que permeten recrear-ne una imatge ben diferent.
L'anàlisi d'aquestes restes aporta una valuosa informació sobre els materials, les tècniques i els colors que les esglésies romàniques devien tenir en el moment de la seva construcció, alhora que suggereixen una arquitectura ben diferent de la que ara ens ofereixen molts dels monuments.
El seminari EL ROMÀNIC DE MUNTANYA: materials, tècniques i colors és resultat del desenvolupament del projecte Química, tecnologia i evolució de la pintura arquitectònica de les zones de muntanya: conservació i posta en valor, finançat per la Comunitat de Treball dels Pirineus, i pretén abordar aquests aspectes, mostrar els resultats de la recerca sobre els acabats romànics i facilitar el debat i l'intercanvi d'idees i opinions entre professionals, gestors i estudiosos del romànic de muntanya.

El imaginario colectivo asocia la arquitectura medieval, especialmente la de montaña, con la sobriedad de sus muros de piedra, la oscuridad de los espacios interiores, la simplicidad de formas y acabados... en gran parte consecuencia de unas intervenciones inspiradas en el romanticismo y en la absurda moda de recuperar una supuesta autenticidad a base de descubrir les fábricas de piedra. La realidad es bastante diferente y la arquitectura medieval está llena de restos aun visibles de unos acabados interiores y exteriores que permiten recrear una imagen bien distinta.
El análisis de estos restos aporta una valiosa información sobre los materiales, las técnicas y los colores que las iglesias románicas debían tener en el momento de su construcción, a la vez que sugieren una arquitectura bien diferente de la que ahora nos ofrecen muchos de los monumentos.
El seminario EL ROMÁNICO DE MONTAÑA: materiales, técnicas y colores es resultado del desarrollo del proyecto Química, tecnología y evolución de la pintura arquitectónica de las zonas de montaña: conservación y puesta en valor, financiado por la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, y pretende abordar estos aspectos, mostrar los resultados de la investigación sobre los acabados románicos y facilitar el debate y el intercambio de ideas y opiniones entre profesionales, gestores y estudiosos del románico de montaña.

PARTICIPANTS - PONENTS

José Luis González Departament de Construccions Arquitectòniques, ETSAB Universitat Politècnica de Catalunya
Reinald González,Francesc Caballé Veclus, s.l. Gestió i documentació del patrimoni arquitectònic i arqueològic
Pere Rovira Centre de Restauració de Bens Mobles de Catalunya, Departament de Cultura Generalitat de Catalunya
Josefina Pérez Departamento de Química Analítica, universidad de Zaragoza
Aurélie Mounier Institut de Recherche sur les Archéomatériaux (IRAMAT), UMR CNRS Centre de Recherche en Physique Appliquée à l'Archéologie (CRPAA) Université Bordeaux 3
Esther Balasch Museu Diocesà i Comarcal de Lleida
Mercè Marquès Krom, s.l. restauracio
Màrius Vendrell Grup Patrimoni-UB, universitat de Barcelona
Pilar Giráldez Grup Patrimoni-UB, universitat de Barcelona
Jordi Camps Sòria Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
Floreal Daniel Institut de Recherche sur les Archéomatériaux (IRAMAT), Centre de Recherche en Physique Appliquée à l'Archéologie (CRPAA) Université Bordeaux 3
Juliette Rollier université de Bourgogne
José Ramon Garcia, José Luis Abad Antique, s.l.
Anna Lluveras Grup Patrimoni-UB, universitat de Barcelona
Sarah Boularand Grup Patrimoni-UB, universitat de Barcelona
Bàrbara Laborde Grup Patrimoni-UB, universitat de Barcelona
Cécile Voyer Université Michel de Montaigne, Bordeaux 3, Centre d'Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale de Poitiers.
Clara Payàs Taller de restauració Art mural
Juan Antonio Olañeta Licenciado en Ciencias Empresariales. Miembro fundador de Amigos del Románico y creador de la página web www.claustro.com
Pascal Mora Archéotransfert. Institut Ausonius, université de Bordeaux 3

PROGRAMA

José Luis González L'arquitectura romànica de muntanya: solucions constructives i necessitats
Reinald González, Francesc Caballé Els acabats de l'arquitectura medieval.
Pere Rovira Conservació, seguiment i valoració de la restauració de pintures murals de la muntanya
Josefina Pérez Materiales y técnicas de la pintura románica aragonesa: algunos ejemplos en el marco de los Pirineos
Aurélie Mounier Techniques et matériaux de la peinture en relation avec la disposition, dans l’architecture, des éléments du programme iconographique.
Esther Balasch Arquitectura de pinzell a les pintures murals de la Seu Vella de Lleida.
Mercè Marquès La campanya d'arrencament dels frescos medievals i la restauració/reproducció dels conjunts murals a la vall de Boi en els darrers 50 anys.
Màrius Vendrell Els acabats de l'arquitectura religiosa romànica: l'exemple de Santa Maria de Taüll, restitució virtual.
Pilar Giráldez Aproximació a l'estudi dels materials dels edificis romànics dels Pirineus.
Floreal Daniel Uniformité des matériaux, diversité de destins. La vie mouvementée des peintures romanes à travers quelques exemples pyrénéens.
Juliette Rollier Berzé-la-Ville, la Chapelle-des-Moines (XIIe s.): découverte d'un Christ caché sous les repeints
José Ramon Garcia, José Luis Abad Proceso de restauración de las pinturas murales de la Cripta del Tesoro o de San Valero (s. XIII) y la capilla de la Infermería o de San Agustín (s. XV) de Roda de Isábena.
Anna Lluveras Anàlisi de materials pictòrics orgànics: possibilitats de les tècniques acoblades a espectrometria de masses
Sarah Boularand Materials i tècniques de la pintura romànica de muntanya: l'exemple d'Estamariu.
Bàrbara Laborde Les peintures murales de "La romànica" de Sta. Maria de Barberà: matériaux et technique picturale.
Cécile Voyer Territoires et identités: la créativité artistique aux XIe-XIIe siècles.
Jordi Camps Sòria Materials i colors en l’arquitectura romànica de Catalunya.
Clara Payàs Construcció de les figures i sistemes de representació en la pinturamural romànica a partir de l'estudi de conjunt de Sant Joan de Boí
Juan Antonio Olañeta La participación de las organizaciones civiles en el estudio, difusión y protección del patrimonio románico: la asociación de Amigos del Románico.
Pascal Mora Restitution 3D et base de données (sur la conservation, les altérations, les analyses physico-chimiques) appliquée aux peintures de Vals (Ariège, 12e siècle).

taula rodona: CONCLUSIONS DOCUMENT DE LES EGIPCIAQUES